Dịch vụ thay mặt kính Ip

Thay mặt kính iphone 5s

200,000 

Dịch vụ thay mặt kính Ip

Thay mặt kính iphone 6

250,000 

Dịch vụ thay mặt kính Ip

Thay mặt kính iphone 6 plus

300,000 

Dịch vụ thay mặt kính Ip

Thay mặt kính iphone 6s

300,000 

Dịch vụ thay mặt kính Ip

Thay mặt kính iphone 6s plus

400,000 

Dịch vụ thay mặt kính Ip

Thay mặt kính iphone 7

500,000 

Dịch vụ thay mặt kính Ip

Thay mặt kính iphone 7 plus

700,000 

Dịch vụ thay mặt kính Ip

Thay mặt kính iphone 8 plus

Giảm giá!

Dịch vụ thay mặt kính Ip

Thay mặt kính iphone X

3,000,000  2,500,000