Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

Đây là hình dáng bộ ba iPhone 2019, iPhone 11R gây bất ngờ

Đã đến lúc nói về gia đình iPhone 2019, dự kiến được Apple ra mắt chỉ trong khoảng hai tháng nữa. Trong thực tế, thông tin về bộ ba iPhone 2019 đã bắt đầu xuất hiện trong nhà máy từ những tháng đầu năm nay. Giờ đây, ba thiết bị được cho là đều mang […]